Informe de posicionament web bàsic (Rànquing Report)

L’informe de posicionament web bàsic (Rànquing Report) és l’informe mínim necessari per conèixer al detall la posició real d’un o diversos llocs web, obtingui un informe professional, precís i fiable, per poder establir les seves prioritats de màrqueting online.

Importància dels rànquing reports en l’estratègia empresarial online

El principal en SEO segueix passant per aconseguir visibilitat i convertir la seva web en una eina de negoci.

Els KPIs permeten a grosso modo evitar la deriva i ambigüitat excessiva en la direcció que pren un negoci, realment el conjunt de KPI en forma de quadre de comandament o dashboard és una presa de contacte amb la realitat del que ocorre a través del canal web, tant més real i vàlida serà la informació extreta com més a prop de la realitat es produeixi la presa de dades, per la qual cosa la definició del KPI i la implementació del mecanisme de control i presa d’aquestes dades ha de ser impecable.

Un clàssic del SEO (quan encara es deia “alta en cercadors”) ha estat des del principi l’informe de posicionament web o rànquing report, un document (habitualment un PDF o Excel) que detalla les posicions que ocupa un domini donat per a certes paraules clau en certs cercadors.
Aquesta va ser durant molt temps l’única mesura de l’efectivitat d’una agència o un professional del posicionament web, amb el temps s’ha comprovat que aquests informes adquireixen una dimensió molt més interessant per a l’empresa client si es topen amb altres fonts d’informació com Google Analytics i Webmaster Tools, a més de poder comparar el teu rànquing SERP amb el dels teus competidors per a les teves paraules clau d’interès.

Informe de posicionament web bàsic

Un informe bàsic permet conèixer al moment dades que permeten el control del desenvolupament d’una campanya SEO en termes de posició en cercadors, a més si es fa bé les dades són totalment fiables i accionables, permetent prendre decisions correctives o potenciadores de forma raonada.
Existeixen altres factors, com el percentatge de rebot, principals mercats d’entrada, comportament en els embuts de conversió i altres mesures analítiques molt més perfiladores, però recordem que el principal en SEO segueix passant per aconseguir posicions òptimes per convertir la web d’una empresa en una eina de negoci, la conversió i fidelització del visitant/client passen ja a la categoria de macrovariables.

Otra característica valiosa del informe de posiciones es que permita conocer la vida de las keywords monitorizadas a través del tiempo o dentro de su propio ciclo de validez (por ejemplo keywords estacionales), por lo que el ranking report le ofrecerá una perspectiva histórica del rendimiento de su web en posicionamiento SEO, una muestra evolutiva de sus posiciones a lo largo del periodo observado.

Una altra característica valuosa de l’informe de posicions és que permeti conèixer la vida de les keywords monitorizades a través del temps o dins del seu propi cicle de validesa (per exemple keywords estacionals), per la qual cosa el rànquing report li oferirà una perspectiva històrica del rendiment del seu web en posicionament SEO, una mostra evolutiva de les seves posicions al llarg del període observat.

Si necessita una font fiable i regular d’informes de posicionament web no dubti en posar-se en contacte.

Opinions sobre Informe posicionament web bàsic de Seofreelance.cat

by Miguel S. on Blank Business Name
Otro nivel en consultoría SEO

He visto a mucha gente ofreciendo promesas desde que estoy en R&C pero trabajando codo con codo no hay espacio para humo... Muy recomendable, siempre que no seas nuestra competencia!

by Alex C. on Blank Business Name
Éxito en SEO para ecommerce

Conforme hemos ido quemando etapas contigo los resultados han ido salvando la distancia entre las expectativas y las cifras de negocio. Lo que no sabíamos de inicio es que triplicaría el tráfico orgánico de una forma tan rotunda y sólida en menos de ... Veure opinió

Agradezco la confianza y la paciencia. Es raro encontrar clientes con tanto entusiamo por volcarse a digital :)

by Grzegorz P. on Blank Product Name
Quality work in Penguin's Era

Close to requirements, honest in non paid links and beyond expected yield. Only delivery was bit out of deadline, that's why not 5*

by IQS Barcelona on Blank Product Name
4 años de crecimiento orgánico continuado

4 años de crecimiento continuado en tráfico orgánico y buenos consejos. Servicio recomendable, trato profesional y cercano.

by Silvia F. on Blank Product Name
Migración web ejemplar y posicionamiento web continuado

Hasta la fecha el proyecto ha sido llevado de forma brillante por eData y poco a poco se han ido ganando más terreno entre las responsabilidades que externalizamos. Muy recomendables!

Page 1 of 3:
«
 
 
1
2
3
 
»