• Sel.lecció de paraules clau de referència

  Estudi i sel.lecció de paraules clau per dirigir posteriors accions orientades a continguts i rellevància per a les activitats i interessos típics de la Junta Constructora i el propi temple.

 • Inventari de pàgines / Monitorització de posicionament web

  Extracció i mapeig de tots els actius online de la Junta Constructora per establir l’abast de la migració.
  Ranking reports sobre la llista mestra de paraules clau de control per establir un marc de referència.

 • Reunions de planificació

  Reunions de planificació i preparació del canvi a tots els nivells.

 • Millors pràctiques WordPress

  Consultoria i assessorament en les millors pràctiques i suggeriments de desenvolupament SEO per al nou portal basat en el gestor de continguts WordPress.

 • Analítica sobre estat del canvi

  Anàlisi del tràfic resultant de la migració per establir possibles fuites, problemes o elements pendents de gestionar i poder emetre una opinió sobre l’estat de la migració.

Altres projectes de migració web:

Gas Natural Fenosa

Projecte de migració web pel nou portal de la divisió de comercialització per Llar i Negoci, segons canvis provocats per la nova legislació per a les empreses energètiques.

Institut Químic de Sarrià (IQS)

Migració del portal del IQS (Universitat Ramon Llull) al 2011 i posterior manteniment tècnic amb manteniment i monitorització mensual SEO.

Crèdits: totes les imatges de la Basílica són de disponibilitat pública segons els termes establerts per la Junta Constructora de la Basílica de la Sagrada Familia en la seva pàgina web.