• Estudi de paraules clau

  Estudi i selecció de paraules clau de referència i long-tail per ajudar al client a aconseguir cobrir millor el nínxol de venda de teles online (detall i majorista).

 • Inventari del ecommerce

  Extracció i mapatge del corpus documental de la instal·lació Prestashop; totes les URLs competitives d’aquest ecommerce del sector tèxtil per descobrir on es perd CTR i amb això control de copy en snippets.

 • Reunions de coordinació

  Reunions de seguiment i reporting, formació del personal-client i coordinació de canvis suggerits amb els desenvolupadors Prestashop.

 • Gestió de Google Search Console

  Eliminació d’errors de rastreig, monitoratge d’errors 404 en Search Console i correcció d’errors de rastreig per millorar indexació i percentatge de rastreig.

  La correcta gestió de la Search Console del client ha demostrat ser un dels factors de major pes en l’èxit d’aquest projecte de posicionament web basat íntegrament en SEO.

 • Informe de posicionament web

  Informe de posicionament web enriquit, creuant informació de diverses fonts per situar al client en context respecte als seus competidors per cada cluster de paraules clau i identificació d’oportunitats en funció de la intenció de cerca.

SEO per Prestashop de venda de teles online de Ribes & Casals

SEO Prestashop Barcelona - Ribes & Casals

Ribes & Casals

Aquesta empresa familiar i degana en el negoci de les teles no solament es nodreix de la venda de teles online, també compta amb botigues físiques repartides pel territori peninsular i Balears:
 • Barcelona
 • Madrid
 • Málaga
 • Sevilla
 • Mallorca
 • Badalona (magatzem)

Crèdits: totes les imatges del ecommerce tèxtil Prestashop (el domini tiendatelas.com) de Ribes&Casals són de disponibilitat pública segons els termes establerts per la pròpia empresa a la seva pàgina web.

Trànsit orgànic triplicat per Ribes&Casals mitjançant intervencions successives des de l’últim trimestre del 2015 i en progrés en les seves botigues online basades en Prestashop.

Progressió tràfic orgànic Prestashop Ribes&Casals 2015-2017 Febrer