Informe de posicionament web bàsic (Rànquing Report)

L’informe de posicionament web bàsic (Rànquing Report) és l’informe mínim necessari per conèixer al detall la posició real d’un o diversos llocs web, obtingui un informe professional, precís i fiable, per poder establir les seves prioritats de màrqueting online.

Importància dels rànquing reports en l’estratègia empresarial online

El principal en SEO segueix passant per aconseguir visibilitat i convertir la seva web en una eina de negoci.

Els KPIs permeten a grosso modo evitar la deriva i ambigüitat excessiva en la direcció que pren un negoci, realment el conjunt de KPI en forma de quadre de comandament o dashboard és una presa de contacte amb la realitat del que ocorre a través del canal web, tant més real i vàlida serà la informació extreta com més a prop de la realitat es produeixi la presa de dades, per la qual cosa la definició del KPI i la implementació del mecanisme de control i presa d’aquestes dades ha de ser impecable.

Un clàssic del SEO (quan encara es deia “alta en cercadors”) ha estat des del principi l’informe de posicionament web o rànquing report, un document (habitualment un PDF o Excel) que detalla les posicions que ocupa un domini donat per a certes paraules clau en certs cercadors.
Aquesta va ser durant molt temps l’única mesura de l’efectivitat d’una agència o un professional del posicionament web, amb el temps s’ha comprovat que aquests informes adquireixen una dimensió molt més interessant per a l’empresa client si es topen amb altres fonts d’informació com Google Analytics i Webmaster Tools, a més de poder comparar el teu rànquing SERP amb el dels teus competidors per a les teves paraules clau d’interès.

Un informe bàsic permet conèixer al moment dades que permeten el control del desenvolupament d’una campanya SEO en termes de posició en cercadors, a més si es fa bé les dades són totalment fiables i accionables, permetent prendre decisions correctives o potenciadores de forma raonada.
Existeixen altres factors, com el percentatge de rebot, principals mercats d’entrada, comportament en els embuts de conversió i altres mesures analítiques molt més perfiladores, però recordem que el principal en SEO segueix passant per aconseguir posicions òptimes per convertir la web d’una empresa en una eina de negoci, la conversió i fidelització del visitant/client passen ja a la categoria de macrovariables.

Otra característica valiosa del informe de posiciones es que permita conocer la vida de las keywords monitorizadas a través del tiempo o dentro de su propio ciclo de validez (por ejemplo keywords estacionales), por lo que el ranking report le ofrecerá una perspectiva histórica del rendimiento de su web en posicionamiento SEO, una muestra evolutiva de sus posiciones a lo largo del periodo observado.

Una altra característica valuosa de l’informe de posicions és que permeti conèixer la vida de les keywords monitorizades a través del temps o dins del seu propi cicle de validesa (per exemple keywords estacionals), per la qual cosa el rànquing report li oferirà una perspectiva històrica del rendiment del seu web en posicionament SEO, una mostra evolutiva de les seves posicions al llarg del període observat.

Si necessita una font fiable i regular d’informes de posicionament web no dubti en posar-se en contacte.

Opinions sobre Informe posicionament web bàsic de Seofreelance.cat

Nov 3, 2020
by D.F. on Ricard Menor
Experto en consola de búsqueda
ItemReviewed: Ricard Menor

Ignoraba la gran cantidad de datos que ofrece la consola de búsqueda de Google, obtuvimos un tráfico significativo para nuestro negocio online ya durante el primer mes. ¡Recomendable!

¡Muchas gracias! Una lección dura bien aprendida: cuidar la consola de búsqueda de Google es como cuidar tu jardín a diario :)

Nov 3, 2020
by D.F. on Ricard Menor
Recommended search console expert
ItemReviewed: search console management service

I just ignored the wealth of data from google's search console, we gained significant traffic for our specialised online business within the month. Worth the cent.

My pleasure! Hard lesson made easy: Google Search Console needs care just as your garden does :)

Jun 19, 2019
by Thomas Schulz on SEO Freelance Ricard Menor
En Ricard va compartir els seus coneixements amb TechSEO360

Conec Ricard des de fa molts anys, parlo amb ell i faig servir el seu coneixement per millorar els nostres productes i llocs web en diversos moments. L'últim que va fer recentment per a nosaltres va ser consultar, reemplaçar i expandir completament el... Veure opinió

Un plaer, compartir temps i coneixement amb persones intel·ligents és sempre positiu. Gràcies Thomas!

Jun 19, 2019
by Thomas Schulz on Ricard Menor - SEO Freelance
Ricard compartió sus conocimientos con TechSEO360

Conozco a Ricard desde hace muchos años, hablo con él y utilizo su conocimiento para mejorar nuestros productos y sitios web en diversos momentos. Lo último que hizo recientemente por nosotros fue consultar, reemplazar y expandir completamente el Schema... Veure opinió

Un placer, compartir tiempo y conocimiento con personas inteligentes siempre es positivo. Gracias Thomas!

Jun 19, 2019
by Thomas Schulz on SEO Freelance Ricard Menor
Ricard shared his knowledge with TechSEO360

I have known Ricard for many years having talked and used his knowledge to improve our products and websites at various points in time. The last thing he recently did for us was consulting and completely replacing and expanding our schema for our website... Veure opinió

My pleasure, sharing time and knowledge with clever people is always positive. Thanks Thomas!

Page 1 of 6:
«
 
 
1
2
3
 
»